Главная » Руководство ЗЭРЗ
Руководство ЗЭРЗ

Председатель правления / Голова правління

Ткачик Алексей Богданович /

Ткачик Олексій Богданович

тел. +38-061-720-20-00
+38-061-787-74-00
+38-061-787-54-67

Член правления / Член правління

Осада Роман Юрьевич /

Осада Роман Юрійович


Главный инженер / Головний інженер

Коваль Виталий Кириллович /

Коваль Віталій Кирилович

тел. +38-061-720-20-01
+38-061-787-74-01

Директор по производству / Директор з виробництва

Горелов Виталий Васильевич /

Горєлов Віталій Васильович

тел. +38-061-787-74-24

Директор по экономике и финансам /

Директор з економіки та фінансів

Филиппов Юрий Александрович /

Філіппов Юрій Олександрович

тел. +38-061-787-74-06

Директор коммерческий / Директор комерційний

Богуславский Владислав Владиславович /

Богуславський Владислав Владиславович

тел. +38-061-720-20-18